Kommunikációs Mesterkurzus 👉✨

Artikulációs gyakorlatok: Fejleszd magad az érthetőség érdekében!

Tartalomjegyzék

Logopédusként pályafutásomat gyerekekkel kezdtem, és tanítottam őket a szép és világos beszédre. Az tiszta beszéd, artikuláció iránti szenvedélyem pedig csak nőtt az évek során. Lehetőségem nyílt drámatagozatos gimnáziumban tanítani, ma pedig a Színház- és Filmművészeti Egyetemen adom át tudásomat, egyetemi hallgatók számára. Hiszem, hogy a magyar nyelv kincs, érték, hagyomány, amit gondozni kell.

A kommunikáció alapja a világos, pontos artikuláció, amely döntő szerepet játszik mind a személyes, mind a szakmai sikerben. Mint egy festő ecsetvonásai a vásznon, úgy formálja az artikuláció a gondolatokat és érzéseket, amikor szavakká válnak. Különösen fontos ez vezetők, szakértők és nyilvánosan beszélők számára, akiknek üzeneteiknek nem csupán el kell érniük, de meg is kell győzniük hallgatóságukat.

Az artikulációs gyakorlatok nem csupán a beszéd minőségét javítják, hanem a kommunikáció mélységét és hatékonyságát is növelik, lehetővé téve a beszélő számára, hogy erőteljesen és határozottan közvetítse üzenetét.

Gyakorlati példák segítségével bemutatom, hogyan lehet finomhangolni ezt a készséget, hogy a beszéd olyan hatással bírjon, mint a jól megválasztott színek egy műalkotásban. 

Az artikuláció jelentősége

Az artikuláció az az aranyhíd, ami összeköti a gondolatokat a világgal. Képzeljük el, mint egy zenekart, ahol minden hangszer tisztán és pontosan szólal meg, így teremtve harmóniát. A hatékony kommunikáció és szakmai siker szempontjából az artikuláció létfontosságú. Logopédusként mélyen hiszek abban, hogy a jól artikulált beszéd hatalmas erőt képvisel. Legyen szó vezetőkről, szakértőkről, vagy nyilvánosan beszélőkről, a pontos és érthető artikuláció kulcsa az üzenetek hatékony átadásának.

Az önbizalom szövetségese is az artikuláció, amely képes átalakítani a személyes megjelenést és növelni a hatákonyságot. A gyakorlati példák és a mindennapi életből vett metaforák segítségével bemutatjuk, hogyan fejleszthető ez a készség. A célunk, hogy a beszéd ne csak elérje, hanem meg is ragadja a hallgatóságot, akár a művészetekben rejlő varázslat. Az artikuláció finomítása nem csak a beszéd minőségében rejlik, hanem abban is, hogy képesek legyünk érzéseinket, gondolatainkat pontosan és hatékonyan kifejezni.

Az artikulációs gyakorlatok jelentősége vitathatatlan a magas színvonalú beszédkészség kialakításában. Ez a folyamat a helyes légzéstechnika és a biztos hangadás alapjaira épül. Az artikulációs gyakorlatok segítenek abban, hogy beszéd közben oldottabb, lazább legyen beszédkivitelezésed. Az artikulációs gyakorlatokat összekapcsolhatjuk légzőgyakorlatokkal, melyek így javítják a légzési kapacitást, támogatják a telt hangadást és lehetővé teszik, hogy szélesebb hangtartományban tisztábban beszélj. A beszédtechnika foglalkozások egyik fontos területe az artikulációs mozgások fejlesztése. Nemcsak akkor ajánlott, ha hangzóhibák vannak jelen a beszédben, hanem akkor is, amikor szeretnénk egy nyitottabb, érthetőbb, pregnánsabb kiejtést elérni.

Artikulációs bázis bemelegítése

Állgyakorlatok

Lazán és könnyedén végezve. Ha kattog, kellemetlen, akkor ne erőltesd!

 • állmozgatás jobbra-balra
 • állmozgatás le-fel, vagyis csukás és nyitás
 • állmozgatás előre-hátra
 • laza állejtések

Ajakgyakorlatokat

 • az ajkak terpesztése, majd kerekítése (í-ó szájállás váltakoztatva)
 • néma magánhangzóejtés: u-i, i-á, o-á, a-u, e-ő, o-a-á, e-ő-é többször egymás után, pl.: u-i-u-i-u-i
 • csücsörített ajak előre nyomása (csücsöríted a szád és mintha egy madzaggal húznád előre)
 • csücsörített ajak mozgatása fel-le (orrod felé és állad felé)
 • csücsörített ajak mozgatása körbe
 • csücsörített ajak kitolása jobbra, balra
 • felső fogsorral beharapni az alsó ajkat
 • alsó fogsorral beharapni a felső ajkat (nagy mozdulatokkal válthatod az alsó és felső beharapást)
 • ajakpergetés „prrr”, „brrr” (nem a nyelveddel pörgeted, csak ajkakkal)

Nyelvgyakorlatok szájtéren kívül

 • nyitott szájállás mellett a nyelvet vízszintesen előre nyújtani, majd behúzni a szájtérbe
 • nyitott szájállás mellett jobbra- balra mozgatni a nyelvet
 • nyitott szájállás mellett szívószál kerülgetése jobbra-balra
 • nyitott szájállás mellett szívószál kerülgetése fent-lent
 • szívószál megtartása a nyelvtesten („egyensúlyozás”)
 • szívószál megtartása nyelvheggyel felső ajkon, nyitott szájállás mellett
 • lapos, ernyedt nyelv és hegyes, feszes tónusú nyelv váltakoztatása (megfeszít, ellazít)
 • nyitott szájállás mellett felső ajak betakarása nyelvvel
 • nyitott szájállás mellett alsó ajak betakarása nyelvvel

 Nyelvgyakorlatok szájtéren belül:

 • csukott szájállás mellett a nyelv gombócként ide-oda mozog az orcákat érintve belül
 • nyitott szájállás mellett a nyelv jobbra-balra mozog
 • nyitott szájállás mellett a nyelv függőleges irányú mozgatása fent-lent
 • nyelvhinta (alsó nyelvhegyi támasz, nyelvbillentésekkel)
 • nyelvkanál kialakítása szájtéren kívül
 • nyelvcsettintés, napi 50-100 db
 • nyelvfelszívás (mintha csettintést szeretnénk elkezdeni, csak most megtartjuk a nyelvet a szájpadláson)

Ezek a gyakorlatok még felnőttként is sok gyakorlást és kitartást igényelnek. Pontosabb kivitelezésük érdekében keress róluk oktató videót YouTube-on, vagy keress fel logopédust, aki segít pontosan megtanulni a gyakorlatokat.

Hatékony és egyszerű artikulációs gyakorlatok

A bemelegítés kedvezően hat a beszédtevékenységre, hiszen sokkal nyitottabb, érthetőbb kivitelezést eredményez.

 • Az artikulációs aktivitás érdekében beszédmozgásaidat meghatározó izmaid bemelegítésére bíztatlak. Egymástól eltérő nyitottságú magánhangzók ejtésével számtalan beszédben résztvevő izmot átmozgathatsz.
 • Mondd többszöri ismétléssel a magánhangzópárokat: ó-í, ű-í, e-á, a-u!
 • Mondd előbb lassan, majd gyorsabb tempóban a hangsort: á-a-o-ú-o-a-á!
 • Mondj jól artikuláltan nehéz szavakat: ellehetetlenít, elembertelenedett, legkétségbevonhatatlanabb!
 • Mondj jól artikuláltan szóösszetételeket: gépjármű-felelősségbiztosítás, irodalomtörténészeti-kongresszus!

A nyelvtörők titka

A nyelvtörők varázsa, hogy bár egyszerűnek tűnnek, elolvasva meglepően könnyűek, azonban amint el kell mondani őket, rögtön megbotlik a nyelv, összeakadnak a gondolatok, egyszóval: nehezek.

A nyelvtörőkkel javíthatod a nyelv és az ajak mozgását, erősítheted a beszédizmokat, növelheted a beszédhez kapcsolható tudatosságot, és a koncentrációt is fejlesztheted.

Egy nyelvtörő attól működik a gyakorlatban,

 • ha tele van olyan egymást követő szavakkal, melyek nagyon hasonló kiejtéssel rendelkeznek.
 • esetleg úgy követik egymást a mássalhangzók és a magánhangzók, hogy az alaposan megnehezíti hangos felolvasásukat, kimondásukat, illetve memorizálásukat.
 • hogy kihívást jelent a tempó is, hiszen lassan többnyire könnyebb kimondani ezeket. De ahogy gyorsul a tempó, már növekszik a hibaarány, az ismétlés pedig további kihívást jelent.

Kedvenc nyelvtörőim

 1. Stresszes, strasszos strucc- sztreccscucc.
 2. A mama papagája nem a papa papagája.
 3. Tejtartó tartó autóajtó.
 4. Megelevenedett szellem nevet e tetten.
 5. Jól járnak a molnárok, mikor jó nyár jár rájok.
 6. Sepsiszentgyörgyi szájsebész-asszisztensre sincs szükséged?
 7. Moszkvics kisbusz luxus slusszkulcs.
 8. Roller vagy helikopter világrekorder?
 9. Feleleveníteni elfeledett feleleteiteket.
 10. Keleti keretű kerevetre szerelt ferde kerekeket.

Mindennapi gyakorlás és rutin

A kiváló artikuláció eléréséhez nélkülözhetetlen a napi gyakorlás integrálása a mindennapi rutinba, akár a reggeli kávé elkészítése mellett is végezhető szógyakorlatok formájában. Képzeljük el ezeket a gyakorlatokat, mint egy sportoló edzésprogramját, ahol a kitartás és az ismétlés hozza meg a kívánt eredményt. A rendszeres gyakorlás segít az izmok megerősítésében, a reflexek élesítésében és a beszédtechnika automatizálásában.

A visszajelzések szerepe kulcsfontosságú ebben a folyamatban, ezért is érdemes szakembert keresni, aki segít a fejlődésben.  Emellett kérjünk visszajelzést barátoktól, családtól vagy akár felvehetjük magunkat, hogy megtapasztalhassuk saját teljesítményünket.

Az artikuláció javítása nem egyik napról a másikra történik, de a napi szintű elköteleződés és gyakorlás által folyamatosan építhetjük és finomíthatjuk beszédünket. Mint egy kertész, aki nap mint nap gondozza növényeit, úgy kell mi is ápolnunk és fejlesztenünk kommunikációs készségeinket, hogy azok virágozni tudjanak.

Tippek a fejlődéshez

A gyors fejlődés eléréséhez kulcsfontosságú a gyakori hibák felismerése és azok elkerülése. Gondoljunk erre mint a navigációra egy úton, ahol az akadályokat elkerülve könnyebben érünk célba. Például, egy gyakori hiba az, amikor túlzottan gyorsan próbálunk beszélni, ami zavarossá teszi az artikulációt. Ehelyett törekedjünk a tiszta és mértékletes beszédtempóra, amely lehetővé teszi az egyes szavak és hangok pontos kiejtését.

Tükörbe gyakorolva javíthatjuk artikulációnkat és testbeszédünket, amely lehetőséget ad arra, hogy lássuk saját magunkat akció közben. Ez a módszer segít abban, hogy tudatosítsuk mimikánkat, gesztusainkat és általános megjelenítésünket, miközben beszélünk, így finomhangolva kommunikációs készségeinket.

A motiváció fenntartása hosszú távon kihívást jelenthet, de fontos, hogy észrevegyük és ünnepeljük a kisebb előrehaladásokat is. Állítsunk fel rövid és hosszú távú célokat, és tartsunk nyilvántartást a fejlődésünkről. Egy metafora segítségével: tekintsünk az artikulációs készségek fejlesztésére, mint egy kertre, ahol a gondos munka és az idő múlásával virágok bontakoznak ki. Az apró javulások megünneplése, mint a virágok első nyílása, erősíti az elkötelezettségünket és ösztönöz további erőfeszítésekre.

Emellett hasznosíthatjuk a technológia adta lehetőségeket, például a mobilalkalmazásokat, amelyek segítenek a gyakorlásban és visszajelzést nyújtanak a kiejtésünkről. A rendszeres gyakorlás mellett a technológia segítségével még személyre szabottabbá tehetjük tanulási folyamatunkat.

A kitartás és a pozitív hozzáállás a siker kulcsa. Minden kis lépés előre vezet a kommunikációs készségek fejlesztésében, lehetővé téve, hogy magabiztosabb és hatékonyabb kommunikátorként lépjünk fel.

 

Sikertörténetek

Hogyan alakítja a tudatos gyakorlás és kitartás a megszólalást? 

Az egyik történet egy vezetőről szól, aki eleinte nehezen fejezte ki magát nagyobb csoportok előtt. Személyre szabott artikulációs gyakorlatokkal nem csak a szavakat kezdte tisztábban kiejteni, de megtanulta, hogyan használja a hangsúlyokat és szüneteket is, hogy üzenete hatásosabb legyen. Ez a változás olyan, mint amikor egy zeneszerző finomítja szimfóniáját, minden hangot tökéletes helyre illesztve.

Másik inspiráló példa egy közszereplő tanítványom, akinek gyakran kellett tévében és rádióban interjút adnia. Légzéstechnikáját rendeztük, hanagdó gyakorlarokat tanultunk és artikulációs gyakorlatokkal edződtünk. Mindezt kiegészítettük hangúly és hangszíngyakorlatokkal is. Így nemcsak magabiztosabbá vált, hanem képes lett érzelmeket is átadni a hangjával, hasonlóan ahhoz, ahogy egy festő színeket használ érzések kifejezésére.

Ezek a történetek is rávilágítanak, hogy a folyamatos fejlődés és a gyakorlás milyen mértékben képes javítani az artikulációs készségeket. Inspirációt nyújtanak, hogy saját kommunikációs utunkon is elkötelezettek tudjunk maradni. 

Ne csak olvasd ezt a cikket, cselekedj!

Az artikulációs gyakorlatok és a tudatos kommunikáció fejlesztése olyan, mint egy kertész munkája: állandó gondozást és odafigyelést igényel, hogy a beszédkészségeink virágozni tudjanak. Minden egyes gyakorlat, minden tudatos erőfeszítés hozzájárul a kommunikációs képességeink növekedéséhez, mint ahogy a napfény és a víz segíti a növények növekedését.

Ez a folyamat lehetőséget ad arra, hogy a szavak precízebben, érzelmek gazdagabban és gondolatok tisztábban jelenjenek meg beszédünkben. Mint egy festő, aki minden ecsetvonással egy újabb részletet ad hozzá a képhez, úgy tehetjük mi is kommunikációnkat egyre színesebbé és életszerűbbé.

Tedd meg az első lépéseket kommunikációd fejlesztésében. Kezdd el ma az artikulációs gyakorlatokat, és fedezd fel, milyen hatással lehet ez a személyes és szakmai életedre. Szeretettel várlak beszédtechnika csoportos képzésemen, ahol együtt dolgozhatunk beszéded fejlesztésén, hogy magabiztosan és hatékonyan tudj kommunikálni bármilyen helyzetben.

Picture of Ruff-Kiss Ágnes
Ruff-Kiss Ágnes

Beszédtechnika tanár, beszédtréner

A következő felületeken is megtalálsz:

Hírlevél

Ha pedig nem szeretnél lemaradni cikkeimről, korlátozott létszámú, újonnan induló tréningjeim időpontjáról, iratkozz fel!

Feliratkozom!

Videós tananyag

Hatásos Kommunikáció Mesterkurzus

Minden karizmatikus kommunikátor valahol elkezdte.

Bővebben
Íratkozz fel Hírlevelemre!