Egyéni beszédtechnika-fejlesztés

– beszélj magabiztosan és helyesen

Találd meg a saját hangod, fejleszd, majd szólalj meg magabiztosan! Minden szituációban.

A témákat egyéni céljaidnak megfelelően határozzuk meg.
50 perces alkalmak.

Ne egyedül nézz szembe
a megszólalások izzasztó kihívásával

Az emberek többsége nem is sejti, hogy gyakran az önbizalomhiányos szituációi a „minden napos szerepléseivel függenek össze”. Egy előadásnak, prezentációnak, megszólalásnak vannak „technikai eszköztárai”. Legyen szó légzéstechnikáról, a testbeszéd jelentőségéről vagy az artikulációról.

…Jelentőségét rengetegen alábecsülik, inkább elszenvedik az ellaposodott előadásokat, megszólalásokat:

A kommunikációd egy része csupán a kimondott szó

Minden, ami ezen túl van, mint hangadás, hangerő, hangszín, helyes kiejtés és a nonverbális kommunikáció a beszédtechnika fejlesztés része. Amit minden alkalommal a beszéded állapotának vizsgálata előzi meg, ugyanis csakis erre építhető a hangfejlesztés.

Hogyan fogunk együtt dolgozni?

Beszédállapot felmérése

Kijelöljük a célokat, megismerjük az erősségeidet és a fejlesztendő területeidet. Megtörténik a beszédanamnézis felvétele, a beszédállapot-értékelő lap kitöltése, a beszédállapot vizsgálata irányított feladatokon keresztül.

Személyes vagy online találkozók

Az egyéni fejlődésed személyes találkozók, vagy élő videóhívás segítségével is megtörténhet. Személyre szabott beszédtechnika gyakorlatokkal haladunk, otthoni feladatokkal, gyakorlással kiegészítve.

Fejlődésed értékelése

A hónapokon át tartó kitartó munkád eredményét közösen értékeljük, honnan indultál és hová jutottál; a sikerek pezsgőt bontanak velünk együtt.

Gyakorlatorientált egyéni beszédtechnika-fejlesztés

Személyes vagy online formában

Az egyéni beszédtechnika-fejlesztések során:

 • TUDATOSAN FOGOD HASZNÁLNI A SAJÁT HANGOD

  Az automatizmussá vált beszédfolyamatot bontjuk részekre. Időt szentelünk a beszéd építőelemeinek megfigyelésére. Helyes beszédtechnika alapjainak kialakítása mellett beszéd-és kommunikációs gyakorlatokkal dolgozunk.

 • LÉGZÉSTECHNIKA

  Tudatosítjuk a légzés, hangadás, artikuláció és a beszéd zenei eszközeinek szerepét, hogy elkerülhesd a monotonitást, és pontos beszéded lehessen akkor is, ha gyorsabban kell beszélned. Helyre rakjuk a beszédlégzést: tudatos rekeszlégzés, koncentrációs légzőgyakorlatok.

 • ARTIKULÁCIÓ

  A pontos és érthető beszéded érdekében sokszínű gyakorlatokkal dolgozunk: artikulációs gyakorlatokkal, nyelvtörőkkel, szövegekkel és versekkel dolgozunk.

 • HANGSÚLYOZÁS & HANGKÉPZÉS

  Megtanulod játszva használni a hangod, hogy mindig érdekes lehess és elkerülhesd a monotonitás csapdáját, az érdektelenséget. A beszédet a helyes testtartás tudatosításával, gesztusokkal, mimikával, nonverbális eszköztárad bővítésével együtt fejlesztjük.

 • LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

  Kis lépésekben haladunk, hiszen minden apró javítást igénylő hiba sok és kitartó munkát igényel.

A tudatosság kulcsszerepet tölt be a beszédtechnika foglalkozásokon. Az órák lehetőséget teremtenek a koncentráció fejlesztésére, valamint a személyiség kibontakoztatására.

Vélemények

A képzésen résztvevők így látták a közös munkánkat:

Találd meg a saját hangod, ismerd ki és fejleszd

Beszélj telt, zöngés hangon, megerőltetés nélkül, kerüld el a monotonitást és a lankadt figyelmet beszéded során. Legyél érthető minden körülmények között.

Haladj előre az önismeret útján a magabiztos, hiteles beszéd elérésével. A hatékony kommunikációhoz elengedhetetlen a megfelelő önismeret, hiszen az ember csak azt képes szabályozni, amit ismer.