A beszédtechnika fejlesztése

beszédtechnika a beszéd- és nyelvművelés egyik ága. A beszéd művészi szintű elsajátítását a beszédhibák megszüntetése előzi meg, hiszen meglévő beszédhibák mellett nem alakítható ki a művészi beszéd.

A beszédtechnika a beszéd tudatos megvalósításának elméletével és gyakorlatával foglalkozik. Montágh Imre (1989) szerint a beszédtechnika tanítás célja a köznyelvi norma ismerete, a beszédhang kiművelése, a kiejtés plasztikussá tétele és a kifejezőkészség gazdagítása. A beszédtechnika nemcsak a hangzó beszéd technikáját jelenti, hanem minden olyan eszközt, melyet a beszélő annak érdekében alkalmaz, hogy közlése hatékonnyá váljon. A hangzó beszéd tökéletesítését más tudományágak (pl.: kommunikáció, pszichológia, nyelvtudomány, anatómia, szociológia) tapasztalatai is segítik.

Beszédünk fejlesztése, önmagunk képzése egyéni beszédfejlesztés, intézményes vagy tanfolyam jellegű képzés keretein belül valósulhat meg. A munka hatékonyságát egyéni gyakorlással fokozhatjuk. A beszédtechnika képzés mindenkori célja, hogy beszédünk irányítóiként képessé váljunk tudatosan befolyásolni annak minőségét. A hangzó beszéd iránti igényesség elsősorban azokban a szakmákban kiemelkedő, ahol munkaeszköz a beszéd, a munka eredményességének egyik legfőbb mutatója pedig, hogy tudatosan, helyesen és kifejezően használjuk azt.

Forrás:

  • Montágh Imre (1989): Nyelvművesség. Múzsák Közművelődési Kiadó
  • Montágh Imre (1996): Figyelem vagy fegyelem?!. Holnap Kiadó
  • Montágh Imre (1999): Tiszta beszéd. Holnap Kiadó
  • Thoroczkay Miklósné (2013): Beszédtechnikai gyakorlókönyv, Holnap Kiadó
Picture of Ruff-Kiss Ágnes
Ruff-Kiss Ágnes

Beszédtechnika tanár, beszédtréner

A következő felületeken is megtalálsz:

Hírlevél

Ha pedig nem szeretnél lemaradni cikkeimről, korlátozott létszámú, újonnan induló tréningjeim időpontjáról, iratkozz fel!

Feliratkozom!

Videós tananyag

Hatásos Kommunikáció Mesterkurzus

Minden karizmatikus kommunikátor valahol elkezdte.

Bővebben
Íratkozz fel Hírlevelemre!